Основна мета та завдання діяльності Комунального закладу "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради:

  підготовка майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях;

  провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно- орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку здобувачів освіти (учнів, ліцеїстів) до наукової і науково-технічної діяльності;

  забезпечення здобуття здобувачами освіти (учнів, ліцеїстів) відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань тадосліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо);

  забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової й науково-технічної діяльності;

  пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності;

  навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної доброчесності;

  розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;

  налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами;

  залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій відповідно до профілю наукового ліцею та його освітнього процесу, керівництва проектними групами здобувачів освіти (учнів, ліцеїстів);

  розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості здобувачів освіти (учнів, ліцеїстів), потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

  надання здобувачам освіти (учням, ліцеїстам) можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями й навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;

  виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти (учнів, ліцеїстів);

  виховання громадянина України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

  формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

  виховання в здобувачів освіти (учнів, ліцеїстів) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

  реалізація права здобувачів освіти (учнів, ліцеїстів) на вільне формування політичних і світоглядних переконань.

Тема, над якою працює педагогічний колектив:

"Моделювання інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею як фактор всебічного розвитку особистості та формування високоосвіченого випускника, здатного самостійно реалізувати набутий потенціал знань"

Після нагородження переможців олімпіад і конкурсів учнів та їх наставників

Методична проблема:

«Педагогічні основи розвитку інноваційного середовища сучасного ліцею».

При ліцеї функціонує науково-методична рада в складі 9 осіб, головою якої є директор ліцею. На засіданні науково-методичної ради виносяться для обговорення актуальні питання роботи ліцею, зокрема організація навчально-виховного процесу, проблеми методики викладання навчальних предметів, впровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій в навчальній та виховній діяльності. Для вдосконалення професійного та методичного рівня вчителів у ліцеї функціонують 5 предметних кафедр, в тому числі:

 • Методична комісія математичних наук;
 • Методична комісія іноземної філології;
 • Методична комісія гуманітарних наук
 • Методична комісія природничих наук
 • Методична комісія методики виховної роботи.

Центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет. Методичний кабінет обладнаний за кошти, отримані за ГРАНТ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (І місце) в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області.

На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативних документів у закладі освіти функціонує така мережа факультетів:

Фізико-математичний факультет

  Поглиблене вивчення:
 • математики;
 • фізики;
 • інформатики.

Природничий факультет

  Поглиблене вивчення:
 • біології;;
 • хімії;
 • географії.

Філологічний факультет

  Поглиблене вивчення:
 • англійської мови;
 • німецької мови;
 • російської мови.

Гуманітарний

  Поглиблене вивчення:
 • історії України;
 • всесвітньої історії
 • правознавстваВсі, кому не байдужа доля ліцею, можуть перерахувати кошти на рахунок Благодійної організації допомоги розвитку Тиврівського ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки "Ліцей"

Р/р 26009300058872

Код ЄДРПОУ 38240750

МФО 302076

ТВБВ 10001/0171 філії-Вінницьке ОБУ

АТ "Ощадбанк"