РОЗКЛАД УРОКІВ

на І семестр

2020-2021 навчальний рік

7 клас.

Понеділок
7-А клас № каб 7-Б клас № каб ІV курс Гуманітарний № каб
1 Анг.мова Анг.мова Укр.мова
2 Математика Хімія Історія
3 Укр.мова Математика Хімія
4 Хімія БІологія Фінан.гром
5 Інформатика Хімія Біологія
6 Заруб.літер Фізкультура Історія
7 Фізкультура Інформатика Мистецтво
Вівторок
7-А клас № каб 7-Б клас № каб ІV курс Гуманітарний № каб
1 укр.мова Анг.мова Географія
2 Укр.літ укр.мова Історія
3 Географія Зарубіжна Укр.літ
4 Історія Географія Фіз.вих
5 Фізкультура Історія Математика
6 Математика Укр.літ Анг.мова
7 Правознавство
8 Захист Укр
Середа
7-А клас № каб 7-Б клас № каб ІV курс Гуманітарний № каб
1 Математика Фізика Історія
2 Фізика Укр.мова Фізика
3 Географія Математика Фіз.вих
4 Фізика Біологія Математика
5 Біологія Фізика Історія
6 Математика Фіз.вих Біологія
7 Укр.літ Укр.літ Зар.літ
8 )
Четвер
7-А клас № каб 7-Б клас № каб ІV курс Гуманітарний № каб
1 Анг.мова Географія Історія
2 Математика Історія Укр.мова
3 Фіз.вих Анг.мова Інформатика
4 Історія Математика Анг.мова
5 Історія Математика Математика
6 Укр.мова УКр.мова Правознавство
7 Біологія Технології НДР
8 Зах.Укр
П'ятниця
7-А клас № каб 7-Б клас № каб ІV курс Гуманітарний № каб
1 Анг.мова Фіз.вих Укр.мова
2 Анг.мова(сп) Зар.літ Укр.літ
3 Зар.літ Іноз.мова(нім) Фіз.вих
4 Математика Осн.зд Укр.мова(сп)
5 Осн.зд математика Математика
6

Фізико-математичний факультет

Понеділок
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 Математика Укр.мова Хімія Історія
2 Географія Математика математика Укр.мова
3 математика Фізика математика Астрономія
4 Зар.літ матемитика Фіз.вих Математика
5 Осн.зд/мистец Правознавство Фізика Математика
6 Хімія географія Фізика Географія
7 анг.мова Хімія біологія математика
8 Історія Фіз.вих Фізика Фізика
Вівторок
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 Фіз.вих Математика Гром.осв математика
2 Анг.мова Математика Історія математика
3 Математика Історія математика фіз.вих
4 Математика Укр.літ математика економіка
5 біологія Зар.літ Економіка укр.літ
6 Хімія Географія Укр.мова математика
7 Фізика Зар.літ/осн.зд Історія Захит.укр
8 Анг.мова
Середа
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 Математика Анг.мова інформатика математика
2 Математика Укр.мова математика інформатика
3 Укр.мова математика математика Укр.мова
4 Історія Фізика Фіз.вих математика
5 Інформатика Математика фізика фізика
6 Історія інформатика технології Укр.літ
7 Інформатика Фізика зах.укр. фізика
8 Укр.літ Фіз.вих фізика зар.літ
Четвер
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 фізика математика анг.мова хімія
2 математика Анг.мова математика анг.мова
3 математика Укр.мова укр.літ економіка
4 укр.мова Математика економіка математика
5 укр.літ біологія фіз.вих математика
6 фізика інформатик математика біологія
7 фіз.вих історія зар.літ укр.мова
8 анг.мова історія фіз.вих
П'ятниця
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 географія математика анг.мова математика
2 математика фіз.вих математика історія
3 біологія математика укр.мова математика
4 математика біологія математика фізика
5 фіз.вих хімія укр.літ фізика
6 анг.мова географія фіз.вих
7
8

Природничий факультет

Понеділок
<
І курс № каб ІI курс ІIІ курс № каб
1 біологія математика фізика
2 фіз.вих фізика математика
3 математика біологія зар.літ
4 фізика географія укр.мова
5 анг.мова зар.літ фіз.вих
6 історія укр.літ математика
7 хімія(сп) фіз.вих історія
8 хімія(сп) біологія
Вівторок
I курс № каб ІІ курс ІІІ курс № каб
1 укр.мова математика зах.віт.
2 зар.літ фіз.вих укр.мова
3 хімія укр.мова математика
4 математика історія хімія
5 математика хімія укр.літ
6 осн.зд/митец математика історія
7 фіз.вих географія інформатика
8 хімія зах.віт. гром.осв
Середа
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб
1 фізика біологія географія
2 історія анг.мова біологія
3 біологія правознавство фізика
4 інформатика укр.мова історія
5 історія укр.літ фіз.вих
6 анг.мова фізика історія
7 анг.мова
8 біологія
Четвер
І курс № каб ІI курс № каб ІІІ курс № каб
1 фіз.вих біологія укр.мова
2 географія хімія біологія
3 біологія анг.мова хімія
4 укр.мова хімія фіз.вих
5 математика історія хімія
6 хімія математика укр.літ
7 укр.літ латина/біологія математика
8 латина/біологія інформатика
П'ятниця
І курс № каб ІI курс № каб IІІ курс № каб
1 біологія історія хімія
2 хімія фіз.вих біологія
3 анг.мова біологія хімія
4 зар.літ хімія анг.мова
5 географія анг.мова біологія
6 укр.літ осн.зд/мист хімія(сп)
7
8

Філологічний факультет

Понеділок
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 хімія географія математика зар.літ
2 історія хімія анг.мова біологія
3 фіз.вих правознавство історія анг.мова
4 математика зар.літ історія хімія
5 інформатика математика фіз.вих фін.гром
6 хімія фіз.вих математика математика
7 історія фізика нім.мова географія
8 нім.мова інформатика анг.мова
Вівторок
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 укр.мова історія фізика укр.мова
2 біологія укр.мова хімія мистецтво
3 анг.мова осн.зах географія історія
4 зар.літ укр.літ укр.мова фіз.вих
5 анг.мова нім.мова зах.віт математика
6 фізика анг.мова(сп) історія зах.укр.
7 нім.мова хімія історія анг.мова
8 фіз.вих географія нім.мова
Середа
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 фізика укр.мова укр.мова нім.мова
2 математика біологія фіз.вих нім.мова
3 укр.літ анг.мова нім.мова історія
4 осн.зд/мистец анг.мов математика укр.мова
5 нім.мова математика анг.мова укр.літ
6 анг.мова(сп) зар.літ укр.літ фізика
7 історія фіз.вих біологія історія
8 нім.мова анг.мова всес.іст
Четвер
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 укр.мова математика укр.мова математика
2 фіз.вих інформатика географія укр.мова
3 математика історія гром.осв математика
4 географія історія анг.мова інформатика
5 технологія анг.мова нім.мова анг.мова
6 анг.мова біологія анг.мова фіз.вих
7 географія анг.мова укр.літ анг.мова
8 анг.мова укр.літ
П'ятниця
І курс № каб ІІ курс № каб ІІІ курс № каб ІV курс № каб
1 укр.літ математика фізика зар.літ
2 біологія осн.зд/мистк математика анг.мова
3 математика укр.літ зар.літ анг.мова
4 анг.мова анг.мова фіз.вих фіз.вих
5 анг.мова фіз.вих анг.мова(сп) зах.віт
6 нім.мова біологія НДР
7
8